Тариурын шүүлтүүр

  • Syringe Filters

    Тариурын шүүлтүүр

    Тариурын шүүлтүүр нь HPLC-ийн шинжилгээний чанарыг сайжруулах, тууштай байдлыг сайжруулах, баганын ашиглалтын хугацааг уртасгах, засвар үйлчилгээг багасгах үр ашигтай арга юм. Сорьцыг багана руу орохоос өмнө тоосонцорыг зайлуулснаар Navigator тариурын шүүлтүүрүүд саадгүй урсдаг. Саад тотгор үүсгэх тоосонцоргүйгээр таны багана илүү үр дүнтэй ажиллаж, удаан үргэлжлэх болно.