Шүүлтүүрийн бүрэн бүтэн байдлыг шалгагч

  • filter integrity tester

    шүүлтүүрийн бүрэн бүтэн байдлыг шалгагч

    Integtest ® Serials Integrity Tester нь шүүлтүүр ба шүүлтүүрийн системийн бүрэн бүтэн байдлыг шалгах зориулалттай. Туршилт нь FDA, Улсын фармакопея ба GMP-ийн техникийн нөхцлийн шаардлагын дагуу ариутгах шүүлтүүрийг баталгаажуулах зорилгоор явагдана. V4.0 Integrity Tester нь авсаархан, хэрэглэхэд хялбар, бүрэн автоматжуулсан бүрэн бүтэн байдлыг шалгах багаж бөгөөд хөөс, тархалтын урсгал, сайжруулсан бөмбөлөг цэг, гидрофоб шүүлтүүрийн усан суурилсан туршилтыг явуулдаг. хэрэглэгчийн янз бүрийн хэрэгцээг хангах гидрофоб шүүлтүүрийг турших.